Gå til hovedinnhold

Boringen kan gjenopptas i Barentshavet

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) har avsluttet granskingen etter utslippet av hydraulikkolje fra Eirik Raude (bildet) 12. april 2005. Myndighetene konkluderer med at Statoil og Ocean Rig har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å minimere sannsynligheten for nye utslipp, og selskapene kan nå gjenoppta boringen i Barentshavet.


Ptil og SFT har i løpet av saksbehandlingen vurdert dokumentasjon, presentasjoner og avklaringer fra de involverte selskapene opp mot blant annet funn fra egen gransking. Statoil og Ocean Rig har også gjennomført omfattende gransking etter utslippet.

Myndighetene konkluderer med at utslippet av hydraulikkolje skjedde som følge av svakheter ved teknisk utforming av det aktuelle hydraulikksystemet kombinert med svakheter i vedlikeholdssystemet.

SFTs faglige vurdering av utslippene er at disse ikke har hatt miljømessige konsekvenser av betydning.

Med bakgrunn i de omfattende tiltakene som er iverksatt for å unngå utslipp i et miljøsårbart område, ser Ptil og SFT imidlertid alvorlig på at det har vært flere utilsiktede utslipp i forbindelse med vinterens leteboringer i området.

Myndighetene vil følge opp erfaringene overfor letesamarbeidet NoBaLes og andre aktører i Barentshavet. Det forutsettes også at operatørene aktivt overfører erfaringene ved nye boringer i Barentshavet.

Ptils og SFTs granskingsrapport etter utslippet 12. april er ikke formelt ferdigstilt, men vil bli offentliggjort så snart den foreligger.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064 - 51 87 66 94