Gå til hovedinnhold

Bredford Dolphin har fått samsvarsuttalelse

Petroleumstilsynet (Ptil) har 28. juni 2007 gitt Dolphin AS samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Bredford Dolphin.


Bredford Dolphin (kilde:Dolphin AS)Bredford Dolphin (bildet) er en type Semisub Aker H-3-innretning. Bredford Dolphin har vært i operasjon på britisk sokkel, og 8.6.2006 søkte Dolphin AS for innretningen.

Vi har vurdert Bredford Dolphin og relevante deler av Dolphin AS sitt styringssystem for den type aktivitet som er oppgitt å kunne bli gjennomført med innretningen i forhold til relevante krav i gjeldende regelverk. Vurderingen er gjort i tråd med Ptils og Sjøfartsdirektoratets "Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT)", utgitt 1.7.2006.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Dolphin AS sørger for at innretningen og tilhørende styringssystem blir vedlikeholdt slik at vilkår, forutsetninger og gitte unntak i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Innretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk kontinentalsokkel i en treårskontrakt med konsortium bestående av Det Norske Oljeselskap AS, Pertra AS, Revus Energy ASA, BG Norge Ltd, Endeavour Norge AS, Lundin Norway AS og Marathon Petroleum Norge AS.

Bredford Dolphin har siden tredje kvartal 2006 vært på verft i forbindelse med omfattende oppgraderinger, installering av mye nytt utstyr og utføring av 5-årlig hovedklassing (Det Norske Veritas).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064