Gå til hovedinnhold

Bruk av vernemasken Viking Safe-Blast i petroleumsvirksomheten

Vernemasken Viking Safe-Blast er ikke CE-merket og tilfredsstiller av den grunn ikke forskriftens krav. I et likelydende brev til næringen understreker Petroleumstilsynet at dette innebærer at masken er ulovlig i bruk i petroleumsvirksomheten.


Petroleumstilsynet er kjent med at vernemasken Viking Safe-Blast benyttes ved sandblåsing i petroleumsvirksomheten.

19. desember 2006 ga Arbeidstilsynet pålegg til produsenten av vernemasken om at kjøpere/brukere av Viking Safe-Blast ved kunngjøring skal gjøres oppmerksom på at masken ikke er CE-merket, og av den grunn ikke tilfredsstiller forskriftens krav.

Som en følge av Arbeidstilsynets pålegg vil det være forbudt å bruke vernemasken også i petroleumsvirksomheten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064