Gå til hovedinnhold

Endret organisering av Petroleumstilsynet fra 1. oktober 2007

Petroleumstilsynet har gjort endringer i organiseringen av tilsynslag. Bakgrunnen for justeringen er fusjonen mellom Statoil og Hydro og et generelt behov for å optimalisere organisasjonen i møte med et nytt aktørbilde.


Den nye organiseringen av Petroleumstilsynet innebærer enkelte forandringer når det gjelder ansvarsområdene til de ulike tilsynslagene og derved også kontaktpunkter for enkelte aktører.

Lenke: Tilsynskoordinatorer

Lenke: Kontaktpersoner