Gå til hovedinnhold

Endringar i røykjelova - konsekvensar for petroleumsverksemda

Røykjelova er endra, og endringane trer i kraft 1. juni i år. Sjå om konsekvensar for petroleumsverksemda på regelverkssida.


Konsekvensane ligg som tolking under innretningsforskrifta § 59 om bustadkvarter og innretningsforskrifta § 13 om ventilasjon og inneklima.

Lenkjer: