Gå til hovedinnhold

Endringer i de felles utfyllende HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn har 22.12.2005 fastsatt endringer i de felles utfyllende HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten. Endringene trer i kraft 1.1.2006.


Sosial- og helsedirektoratet hadde ingen forskriftsendringer. Det er også gjort endringer i veiledningene til forskriftene samt i veiledningen til rammeforskriften.

Følgende endringer er fastsatt (alle vedlegg i pdf):

Følgende endringer er gjort i veiledningene:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde