Gå til hovedinnhold

Endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Ved Kronprinsregentens resolusjon 1. april 2005 ble det fastsatt endringer i den midlertidige forskriften. Endringene trådte i kraft 1. april 2005.


Følgende endringer er fastsatt:

Veiledning til ny § 21a om melding av dykkeroperasjoner:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen
E-post: Guro.Oppen@ptil.no