Gå til hovedinnhold

Etterlyser klar forbedring av risikonivået på sokkelen

- Petroleumstilsynet er ikke tilfreds med utviklingen på HMS-området, sa direktør Magne Ognedal da resultater fra prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" (RNNS) og hovedtrekk i Ptils årsberetning ble presentert. Det er ikke registrert noen klar forbedring av risikonivået i petroleumsvirksomheten i 2005.


- Sett over tid ser vi ennå ingen klar, kontinuerlig forbedring av HMS-nivået. Ptil er ikke tilfreds med utviklingen. Ambisjonen om at petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skal være verdensledende innenfor HMS, er så langt ikke oppfylt, sa direktør Magne Ognedal under pressekonferansen i Ptil 28. april da både RNNS-rapporten og Ptils årsberetning ble presentert.

I prosjektet "Utvikling i risikonivået - norsk sokkel" gjøres en årlig beregning av det samlede risikonivået ved hjelp av 21 indikatorer som dekker de fleste typer risiko. Prosjektet er forankret i et trepartssamarbeid, og partene er derfor omforent om risikobildet som tegnes.

I rapporten som omhandler 2005 er totalindikatoren for storulykke tilnærmet stabil, og viser bare en beskjeden reduksjon i forhold til forrige år. Enkelte indikatorer som gir bidrag til storulykkesrisikoen er redusert, f eks hydrokarbonlekkasjer. Andre viser en økning, f eks kollisjon mellom feltrelatert fartøy og innretning. Rapporten viser også at det i 2005 var en økning i antall alvorlige personskader.

RNNS-rapporten og årsberetningen for 2005 kan både lastes ned fra vårt nettsted og bestilles som trykte publikasjoner (gratis).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no