Gå til hovedinnhold

Fant opp sikkerhet, høstet verdier

Han løftet Hitec til verdensleder på sikre fjernstyrte boredekksløsninger - teknologi som svarte til nye krav i HMS-regelverket. I år ble oppfinneren, forretningsmannen og oljepioneren smykket med OTC Heritage Award, blant de gjeveste prisene petroleumsnæringen har å by på. For Jon Gjedebo har helse, miljø og sikkerhet vært en drivkraft i verdiskapingen. Hør mer om målene, entusiasmen og suksessen under Sikkerhetsforums årskonferanse onsdag 20.juni.


Manuell rørhåndtering var tungt, fysisk og risikofylt arbeid. På begynnelsen av 1980-tallet kom de første formuleringene i regelverket med krav til fjernoperert håndtering av vektrør og borerør. I 1992 ble kravene utvidet til å gjelde alle rør på boredekk og i transportfasen mellom boredekk og rørdekk. Målet var å få folk bort fra arbeidet. Industrien ble utfordret på å finne løsninger.

Hitec var blant de første som kom med svar - teknologi som gjorde det mulig å fjernoperere rørhåndteringen. Gründeren bak, Jon Gjedebo, så inn i framtiden. Han var aldri i tvil om at den måtte innebære høyere sikkerhet og et bedre arbeidsmiljø på boreriggene. I dag omtales Jon Gjedebo som en av oljenæringens virkelige pionerer.

Framtid i sikkerhet
- For meg var det åpenbart: Et høyere HMS-nivå var en forutsetning og et kriterium for å utvikle. Skal en skape noe nytt, må det nødvendigvis være bedre og tryggere å bruke enn utstyret som allerede finnes, konstaterer Gjedebo.

I 2000 ble Hitec slått sammen med National Oilwell. På den måten rakk teknologien ut til et betydelig større, internasjonalt marked. Under Gjedebos ledelse introduserte Hitec datastyrt borekontrollutstyr med flere nyskapinger som siden har blitt industristandarder. I dag bygges ikke lenger avanserte borerigger uten fjernstyrte boredekksløsninger.

Ikke lystne
Fjernstyrt rørhåndtering, og dermed Gjedebos gründerkonsept, var imidlertid det industrien hadde minst lyst på.

- Rederne var fornøyd med situasjonen, slik den var. Den automatiserte løsningen gjorde nemlig ikke arbeidet raskere, og det tok mange år å videreutvikle utstyret, sier Gjedebo. - Samtidig ble riggene større og det manuelle arbeidet stadig tyngre. Vi var altså aldri i tvil, likevel, om at fjernstyring var veien å gå.

- Hvordan vil du beskrive samhandlingen med myndighetene?

- Som svært godt og nødvendig, svarer Gjedebo kontant. - Myndighetene er premissgivere, og har på den måten bidratt til å peke ut retningen. HMS-regelverket har hatt en sentral funksjon, som drahjelp og veiviser.

- Betyr det at regelverket ikke har stått i veien?

- Nettopp. Men rollene våre er ulike, og det samme er tidsperspektivene. Vi skal tjene penger i morgen, rederne skal investere i utstyr som skal vare over år, mens myndighetene arbeider over lengre perspektiver i sin funksjon som regelverksutvikler og premissleverandør, illustrerer Gjedebo.

- Dette har derimot aldri bremset utviklingen, eller vært til hinder for oppfinnsomhet og nye ideer, legger han til.

Jon fra Jørpeland
I mai var Houston stedet da Jon fra Jørpeland, første ikke-amerikaner, ble tildelt den høytstående prisen OTC Heritage Award. Arrangørene av verdens største olje- og gassmesse har gjort det til tradisjon på hvert tiårsjubileum å dele ut æresbevisninger til enkeltpersoner som på ulike måter har påvirket den globale industrien i en positiv retning.

Selv vil ikke Gjedebo snakke så mye om det. Han vil heller vektlegge hele det miljøet som vokste opp i og rundt Stavanger på 1980-tallet.

- Her var sentrum for tunge boreoperasjoner og et stort mekanisk miljø - forhold som utløste bred kreativitet og grobunn for skaperkraft i regionen, slutter han.

Gjedebo er utdannet skipsingeniør og bedriftsøkonom. I dag er han styreleder i Remora Technology, Hitec Industries og Hitec Vision Private Equity, og har vært med på å etablere eller investere i mer enn 60 selskaper. Under Sikkerhetsforums årskonferanse tar Jon Gjedebo for seg temaet HMS - bremse eller drivkraft for verdiskaping?

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no