Gå til hovedinnhold

Flernasjonal revisjon i regi av NSOAF - sammendragsrapport


North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) gjennomførte i 2003/2004 en felles revisjon med temaet "Contract management related to third party equipment, supervision and training" knyttet til flyttbare boreinnretninger.

Sammendragsrapporten fra revisjonene er nå ferdigsstilt. Rapporten foreligger kun på engelsk.

Om NSOAF
North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) er et forum hvor samtlige nordsjølands myndigheter med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs er representert.

Forumet har som mål å sikre en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Thor Gunnar Dahle
E-post:
Thor.Dahle@ptil.no