Gå til hovedinnhold

Følger opp uønsket hendelse på Eldfisk B 6. mars

Petroleumstilsynet har besluttet ikke å igangsette egen gransking av en uønsket hendelse på den dynamiske bremsen på heisespillet på Eldfisk B 6. mars. I stedet vil tilsynet følge opp hendelsen blant annet gjennom en tett dialog med ConocoPhillips, som er operatør på innretningen.


Lørdag morgen oppstod det feil på den dynamiske bremsen på heisespillet. Dette oppstod da det var planlagt å gå ned med et borerør med lengde ca. 30 meter for å vaske brønnhodet innvendig. Dette blir gjort etter at foringsrøret er satt om sementert. Det vil si at brønnen var isolert da hendelsen inntraff.

Feilen på den dynamiske bremsen ble forsøkt reparert ved å skifte kort i styresystemet. Da borer skulle starte den hydrauliske kraftenheten, løsnet bremsene og løpeblokk med last av krok og tårnboremaskin ble låret ukontrollert. Det er doble sett bremser på systemet, men av ukjent årsak (pr. dato) slo ingen av bremsene inn eller begge feilet.

Borerøret med vaskeverktøy i bunnen støtte så mot brønnhodet innvendig og bremset farten. Farten og vekten av løpeblokk med mer var så stor at borerøret krøllet seg under lasten. Løpeblokk og krok la seg over og ligger nå på en avsats ca. 6 meter over boredekket.

Området var rutinemessig avsperret for personell før hendelsen inntraff

Eldfisk B er en kombinert bore-, brønnhode- og prosessinnretning. Feltet ligger i Ekofiskområdet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Kontakt i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064