Gå til hovedinnhold

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler

Med virkning fra 1. desember 2004 blir forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler gjort gjeldende på sju petroleumsanlegg på land, som ligger under Petroleumstilsynets myndighetsområde.


Arbeidstilsynet/ Petroleumstilsynet er blitt pålagt å føre tilsyn med at allmenngjøringsvedtak etterleves gjennom en endring i allmenngjøringsloven (Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m. v).

Formålet med loven er: ". å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette for å hindre at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke", jf. Lovens paragraf 1-1.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: