Gå til hovedinnhold

Fortsatt bemannede undervannsoperasjoner på Alvheim/Vilje

Norsk Hydro Produksjon AS har fått et nytt samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i forbindelse med oppkobling av Viljefeltet til Alvheimfeltet.


I juli 2006 søkte selskapet om samtykke til gjennomføring av BUO på Alvheim/Vilje ut året 2006.

Lenke: Samtykke til gjennomføring av BUO 2006

Grunnet forsinkelser gjennstår en del av arbeid i forbindelse med oppkoblingen av Vilje til Alvheim. Hydro har derfor søkt om å kunne fortsette dykkerarbeider i første kvartal 2007.

Vi har gitt selskapet samtykke som omsøkt 15.1.2007.

DSV Wellservicer

Arbeidet utføres av DSV Wellserver

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss