Gå til hovedinnhold

FoU: Referat fra ICRARDs årsmøte publisert

Petroleumstilsynet var vertskap da myndighetsforumet ICRARD møttes i september. Referat er publisert på www.icrard.org, og inkluderer lenker til medlemslandenes presentasjoner med oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprogrammer (FoU) innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.


ICRARD (International Committee on Regulatory Research and Development) ble etablert i 1994 som en arena for å dele informasjon og erfaringer innen HMS-forskning i petroleumsvirksomheten. Initiativet ble tatt av myndighetene i USA, Canada, Storbritannia og Norge, og gjennom årene har flere lands myndigheter blitt med i samarbeidsforumet. Forumet avholder årlige møter, og medlemslandene roterer på å være vertskap.

"Sharing information - connecting people"
Under årets møte var det bred enighet om at ICRARDs nettsted effektivt har bidratt til å spre informasjon om FoU-aktiviteter på tvers av landegrensene i tråd med forumets slagord - "Sharing information - connecting people".

Presentasjonene og diskusjonene under møtet bekreftet inntrykket av at det er mange sammenfallende utfordringer på FoU-området innen petroleumsvirksomheten. Det understreker behovet for mer internasjonalt samarbeid i fremtiden.

For å videreutvikle samarbeidet vil medlemmene i ICRARD i løpet av året blant annet legge til rette for etablering av internasjonale nettverk innen fagområder hvor det er identifisert felles utfordringer.

Kontaktperson for ICRARD i Petroleumstilsynet:
Øyvind Tuntland, fagdirektør
E-post: oyvind.tuntland@ptil.no