Gå til hovedinnhold

Gransking av uønsket hendelse med fall av BOP på Transocean Searcher

Under transport/løfting av utblåsingsventil (BOP) på den flyttbare innretningen Transocean Searcher 2.6.2007, sviktet forbindelsen mellom BOP/stigerør og løfteinnretningen (heisespillet). BOP (vekt ca 200 tonn) falt ca en meter og ble stående på kanten av transportvognen. Petroleumstilsynet har gransket hendelsen. Årsaken til hendelsen kan sannsynligvis knyttes til feil ved montering av løfteredskap til stigerørsseksjon.


Transocean Searcher har oppdrag ved Åsgardfeltet med å komplettere (klargjøre for produksjon) brønner som tidligere er boret. Transocean Searcher fikk samsvarsuttalelse i desember 2003.

BOP-en skulle transporteres til havbunnen for å koples på ventiltre i bunnrammen. BOP-en skulle løftes med hjelp av stigerør (risere) som igjen ble koplet til riggens heisespill (top drive) ved et løfteredskap (running tool).

Mens BOP-en var løftet klar av transportvognen som hadde transportert den fra lagringsplass, og transportvogn var på vei tilbake - slapp løfteredskapet stigerøret og BOP-en falt ned på enden av transportvognen. Der ble den stående med helning (ca 9 grader), og de to stigerørsleddene sto skrått i boretårnet. Vekten som var registrert i heisespillet var om lag 207 tonn inklusiv blokk, hvorav BOP og stigerør utgjorde om lag 180 tonn.

Uttalelser fra intervjuene indikerer at det kun ville ha vært snakk om få sekunders videre kjøring av transportvognen før BOP hadde truffet vognen på en slik måte at BOP hadde falt i sjøen.

Det var ingen personskader ved hendelsen, men den hadde potensial til fatal ulykke under marginalt endrede omstendigheter.

Det var ikke fare for at BOP-en ved fall til sjø kunne treffe havbunnsinnretninger.

Det er sannsynlig at løfteredskapet ikke var satt langt nok inn i stigerøret før man aktiverte festeanordningen som skulle sikre forbindelsen. Kontrollrutiner som var foreskrevet i prosedyren/tolket inn i prosedyren for innfesting av løfteredskap til stigerørene ble fulgt, men de fanget ikke opp dette forhold.

Den nevnte prosedyren var egentlig skrevet for sammenkopling av stigerør, og var ikke egnet til å beskrive sammenkopling av de aktuelle løfteredskapet. Den ga heller ingen beskrivelse av risikopotensialet knyttet til denne operasjonen.

Løfteredskapet som ble anvendt var modifisert for noen år tilbake, og det var ingen grunnleggende dokumentasjon tilgjengelig for den aktiviteten. Utstyret var heller ikke merket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Finn Carlsen, tilsynsdirektør
Telefon: 51 87 60 81
E-post:
finn.carlsen@ptil.no