Gå til hovedinnhold

Helhetlig oppfølging av HMS i petroleumsvirksomheten

Sikkerhetsdagene 2003 ble arrangert i Trondheim 28. og 29. oktober 2003 under overskriften "Risiko og usikkerhet". Assisterende direktør i OD, Anne Vatten (bildet), holdt et innlegg om helhetlig oppfølging av HMS i petroleumsvirksomheten til havs og på land.


I foredraget fokuserte Vatten på de nasjonale strategiene for HMS-myndighetenes funksjon i petroleumsvirksomheten slik dette kommer til uttrykk i St meld nr 7 (HMS-meldingen) og i St meld nr 17 (tilsynsmeldingen).

Hun redegjorde for petroleumsvirksomhetens betydning for verdiskapingen i Norge og pekte på betydningen av å se HMS i en verdiskapningssammenheng.

Det helhetlige HMS-begrepet ble grundig gjennomgått og hvordan dette reflekteres i vårt eget verdigrunnlag, vårt fokus og vår egen praksis.

Sikkerhetsdagene 2003 samlet rundt 200 mennesker fra forvaltning og næringsliv til kunnskaps- og erfaringsformidling og -utveksling.

I tillegg til å bidra med foredrag, var Oljedirektoratet representert i programkomiteen og i konferanseledelsen.