Gå til hovedinnhold

Høring: Forslag endring i forskrifter og utkast til midlertidig forskrift

Oljedirektoratet har sendt følgende ut på høring: Forslag til endringer i forskrifter på ressursforvaltningsområdet og utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledningssystemer. Høringsfristen er 1.10. 2003.