Gå til hovedinnhold

Ikke pålegg til Total og AKOP

Petroleumstilsynet har besluttet at Total E&P Norge As (Total) og Aker Kværner Offshore Partner (AKOP) ikke får pålegget som ble varslet etter påvist regelverksbrudd på Friggfeltet tidligere i år.


Lenke: Tidligere artikkel

Ptil gjennomførte i mai og juni tilsyn med styring av arbeidsmiljø i fjerningsfase (fjerning og disponering av offshoreinnretninger i slutten av levetiden) rettet mot Total og AKOPs aktivitet på Friggfeltet.

Flere svakheter
Tilsynet avdekket flere svakheter i styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljø i fjerningsprosjektet - åtte avvik og to forhold med potensial for forbedringer. Blant annet ble det påvist avvik knyttet til potensiell eksponering for avgasser fra skjærebrenning på malte overflater. All aktivitet med varmt arbeid på malte overflater ble umiddelbart stoppet av Total selv, inntil tilstrekkelige tiltak var gjennomført.

Iverksatt tiltak
På bakgrunn av mottatt dokumentasjon og informasjon fra Total og AKOP mener Ptil at store deler av grunnlaget for det varslede pålegget ikke lenger er til stede. Selskapene har identifisert og iverksatt tiltak for å sikre at arbeidsoperasjonene planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.

Ptil kommer til å følge opp implementeringen av tiltaksplanen i tiden som kommer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064