Gå til hovedinnhold

Internasjonal rapport om offshore kran- og løfteproblematikk

Myndighetsforumet International Regulators' Forum (IRF) har utarbeidet en rapport som beskriver utfordringer innen offshore kran- og løfteoperasjoner i de enkelte medlemsland. Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt innspill til rapporten etter ferdig oppsatt mal, på lik linje med de andre lands myndigheter.


Kran (kilde: Norsk Hydro)I rapporten er felles problemstillinger identifisert, og det er beskrevet initiativ som kan tas for å løse disse problemene.

I tillegg er det identifisert målekriterier for å sikre samsvar med de respektive nasjonale regelverk. Problemene er rangert for å vise prioriteten.

Rapporten publiseres for å spre kunnskap i industrien om utfordringer innen kran og løfteoperasjoner i medlemslandene.

Om kort tid vil Ptil offentliggjøre og legge ut på sine nettsider en rapport etter en senere analyse av hendelser med offshorekraner, som på en systematisk måte redegjør for direkte og bakenforliggende årsaker.

Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Ptil og industrien.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Anders Eriksson,
Fagleder logistikk og beredskap
E-post:
Svein.Eriksson@ptil.no