Gå til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid innen forskning på helse, miljø og sikkerhet

Petroleumstilsynet har sammen med sikkerhetsmyndigheter i en rekke land blitt enige om å samarbeide tettere om forsknings- og utviklingsprosjekter (fou) på områder som kan bidra til et bedre helse, miljø og sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten.


Det kom frem under årsmøtet i myndighetsforumet ICRARD (International Committee on Regulatory Research and Development), som ble avholdt i London tidligere i år.

ICRARD er en arena for å dele informasjon og erfaringer innen HMS-forskning i petroleumsvirksomheten. Forumet ble etablert i 1994 etter initiativ fra myndighetene i USA, Canada, Storbritannia og Norge. Gjennom årene har offshore sikkerhetsmyndigheter fra flere land blitt med i samarbeidsforumet.

Felles HMS-utfordringer
Under årets møte pekte representanter fra medlemslandene på mange sammenfallende HMS-utfordringer hvor det enten pågår eller planlegges egne fou-aktiviteter.

Blant områder som ble belyst var aldring av rør og innretning, brann og eksplosjonsfare, brønnkontroll, helikoptersikkerhet, integrerte operasjoner og utfordringer knyttet til fjerning av innretninger fra soklene.

Britiske myndigheter har påtatt seg ansvar for å koordinere arbeidet med å etablere ulike samarbeidsgrupper. Øvrige ICRARD-medlemmer skal bistå med å involvere relevante fagpersoner og miljøer i de enkelte medlemslandene.

ICRARDs nettstedUnik søkemotor
ICRARDs nettsted www.icrard.org ble lansert i 2005 og gir en global oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten.

I tillegg tilbys en unik søkemotor som kun leter etter HMS-relevant informasjon på utvalgte nettadresser.

Nettstedet, som Petroleumstilsynet etablerte på vegne av forumet, vil være sentral i formidling av informasjon om nye samarbeidsaktiviteter på fou-området.

www.icrard.org har rundt 500 unike brukere per måned, og enkelte forskningsrapporter er blitt lastet ned flere hundre ganger. Det viser at nettstedet langt på vei har nådd målsetningen om å være et knutepunkt for å dele fou-informasjon på tvers av landegrensene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet og ICRARD-medlem:
Øyvind Tuntland, fagdirektør
E-post: oivind.tuntland@ptil.no