Gå til hovedinnhold

International Regulators' 2nd Offshore Safety Conference i Florida 2007

International Regulators' Forum (IRF) - et nettverk av offshore olje og gassmyndigheter fra Australia, Brasil, Kanada, Nederland, New Zealand, Norge, UK og USA - arrangerer The 2nd International Regulators Offshore Safety Conference fra 4-6 desember 2007 i Miami, Florida. U.S. Minerals Management Service er vertskap for konferansen.


HSE-myndigheter fra alle nasjoner med offshore olje og gassvirksomhet - eller som planlegger dette - er invitert til å delta.

Den første International Regulators Offshore Safety Conference ble avholdt i London våren 2005 med UK Health & Safety Executive som vertskap.

Deltakere på Londonkonferansen ga sin tilslutning til ideen om å følge opp med en ny konferanse for å utvide informasjonsnettverket, diskutere sikkerhetsmessige forhold, sammenlikne ulike tilsynsmetoder og lære mer om samarbeidssprosjekter om sikkerhet.

Vi tror denne neste vil også bli en interessant konferanse og vi venter at mydigheter fra 30-50 land kommer til å delta. Konferansen vil inkludere presentasjoner fra myndighets- og industriledere, status for regionale sikkerhetstiltak og -initiativer samt gi oppdatert informasjon om IRFs egne prosjekter innen kran og løft, innsamling av data om hendelser og måling av de ulike medlemmers prestasjoner når det gjelder HMS.

Rundebordskonferanser vil gi konferansedeltakerne anledning til å sammenlikne ulike praksiser og måter å utøve tilsynsvirksomheten på, høre om teknologisk utvikling og utveksle faglige synspunkter med mange kolleger fra hele verden.

Du finner mer om arrangementet på konferansens nettsted (se lenkeboks), hvor også informasjon om registrering og hotellbestilling nå er lagt ut.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad, spesialrådgiver
E-post:
Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no