Gå til hovedinnhold

International Regulators' Forum ber om forslag til kandidater for "The Carolita Kallaur Award"

International Regulators' Forum (IRF) ber om forslag til nominasjoner av kandidater for sin sikkerhetspris for 2007. Prisen er instituert for å markere IRFs anerkjennelse av tiltak som har bidratt til økt sikkerhet i den globale offshoreindustrien. Den har fått navn etter Carolita Kallaur, tidligere Associate Director i Minerals Management Service.


Tidligere er kandidater nominert direkte av IRF-medlemmene. Vinnerne er presentert på IRFs websted. Vi mener det nå er viktig å utvide ordningen, slik at den også fanger opp initiativer i land utenom IRF-medlemslandene, og oppfordrer derfor selskaper og enkeltpersoner til å foreslå egnede kandidater (inklusive selv-nominasjon).

Statutter og andre detaljer finner du på IRFs nettsted (lenke).

Vi tar sikte på å presentere de neste prisvinnerne på The 2nd International Regulators' Offshore Safety Conference i Miami i desember 2007 (lenke).

Frist for innsendelse av nominasjoner er satt til 31 juli 2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad, spesialrådgiver
E-post:
Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no