Gå til hovedinnhold

Invitasjon til seminar om eksoskanalsystemer

Petroleumstilsynet inviterer til seminar i våre lokaler i Stavanger onsdag 7. februar 2007.


15. oktober 2005 oppsto det brann i varmegjenvinningsanlegget (WHRU) til en av generatorene på Åsgard B. Tre måneder senere, 15. januar 2006, ble det observert gnistregn ut fra turbinhustetningen på en av eksport-kompressorene på Åsgard B.

Begge hendelsene var et resultat av sprekkvekst og sterke vibrasjoner i eksoskanalene over turbinhuset. Granskingene viste at sprekkvekst i eksoskanaler er et vanlig og velkjent problem på flere innretninger.

En av hovedutfordringene med eksoskanalsystemene er manglende kontroll med grenseovergangene mellom de forskjellige pakkeløsningene turbin-eksoskanal-WHRU.

Hvordan sikrer en seg helhetlig design og oppfølging, og hvordan sikres en oversikt over alle systemdelene? Hva er vedlikeholdsfilosofien? Hvordan bør vedlikeholdet utføres og hvem skal vedlikeholde? Hvilke krav stilles til vedlikehold, inkludert forebyggende tiltak?

På seminaret legger vi opp til presentasjoner og diskusjoner rundt design og vedlikeholdsstrategi av eksoskanalsystemer, inkludert WHRU, i tillegg til presentasjoner av driftserfaringer og tiltak iverksatt etter hendelsene på Åsgard B.

Vi ønsker også å invitere deltakerne til en diskusjon rundt mulighet for standardisering, samt peke ut eventuelle behov for endringer og forbedringer i det gjeldende petroleumsregelverket angående dette temaet.

Seminaret er gratis.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øystein Sævik
E-post: oystein.savik@ptil.no