Gå til hovedinnhold

Kollisjon mellom forsyningsfartøy og boreinnretning - gransking

7. mars 2004 kolliderte forsyningsfartøyet Far Symphony og den flyttbare boreinnretningen West Venture (bildet) på Troll-feltet. Norsk Hydro har oversendt oss en granskingsrapport av hendelsen.


Petroleumstilsynet skal bidra til erfaringsoverføring til næringen. Derfor publiserer vi en kortversjon av granskingsrapporten fra Norsk Hydro/Smedvig/Farstad.

Vi ser det som viktig at næringen bruker de erfaringene som kommer fram i granskingen til å styrke sin kompetanse bl a ved øvelse i bruk av nødprosedyrer - og å øke fokus på risikoen ved maritime operasjoner.

Vi viser også til vårt brev til næringen "Forsyningsfartøy - risiko ved uheldige forhold", hvor vi understreker viktigheten av snarest å få implementert anbefalingene fra Samarbeid for Sikkerhet.

Lenke til granskingsrapporten >>

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda