Gå til hovedinnhold

Konstruksjonsseminar i Petroleumstilsynet onsdag 23. august

Petroleumstilsynet inviterer til konstruksjonsseminar i våre lokaler 23. august. Seminaret er gratis og arrangeres samme uke som oljemessen ONS i Stavanger. Seminaret vil legge vekt på erfaringer fra vurderinger av eksisterende innretninger. Ett av høydepunktene blir foredraget til Charles Smith fra myndighetene i USA, som vil fortelle om erfaringene etter at kraftige orkaner i Mexicogulfen ødela innretninger og rørledninger for et snaut år siden.


Høsten 2005 ble 115 platformer ødelagt og 52 andre skadet i to store orkaner i Mexicogulfen. 23. august får vi besøk fra Charles Smith fra Mineral Management Service (MMS). Han vil forklare hva som skjedde i GoM, hvilke konsekvenser dette har hatt for regelverket og hvordan en skal forebygge tilsvarende hendelser.

Andre temaer på seminaret er regelverket for vurderinger av eksisterende innretninger ved modifikasjoner, levetidsforlengelse og fjerning, og case-presentasjoner fra Statfjord A (Statoil), Ekofisk (ConocoPhillips), Frigg (Total) og Petrojarl 1 og Norne (Statoil). Det blir også en gjennomgang av hendelser og skader på konstruksjoner på norsk sokkel 2000-2005. Se også lenke til program under.

Seminaret vil ha et faglig fokus der det er avsatt tid til diskusjon og innspill rundt innleggene som blir presentert.

Frist for påmelding: Torsdag 17. august

Lenker: