Gå til hovedinnhold

Målbevisst medlem med mange i ryggen

- Oljeselskapene tror leverandøransatte henger på en knagg på Flesland. Det er de samme folka som de vil ha ut for å gjøre jobben - etter at de er sendt i land når det er mangel på sengekapasitet offshore, sier Øyvind Hopland, sekretær for olje- og gassrelatert virksomhet i Fellesforbundet - og nå medlem av Sikkerhetsforum.


- Våre medlemmer står ofte nederst i hierarkiet av operatøransatte, leverandøransatte - og leverandørene til leverandørene. Vi ser det både når det gjelder såkalt "samsoving", vendbare køyer, ubekvemme tider for helikopteravgang og rotasjonsordninger, våre medlemmer tar størsteparten av disse ulempene. I det øyeblikket en rigg har full sengekapasitet, er det våre folk som går i land, sier Hopland.

Om verdifordeling og verdiskaping.
- En annen ting er verdifordelinga på sokkelen, Oljeselskapene kan ikke bygge ut før det har 12 -14 prosent fortjeneste, mens leverandørene opererer innenfor 1 - 4 prosent. Samtidig er alle aktørene avhengige av hverandre for å skape verdier i næringen. Derfor er det alvorlig at kontraktsregimet er bygd opp slik at leverandører - og underleverandører - tynes mest mulig - med de konsekvenser dette har for forsvarlig virksomhet og god HMS.

Om verdifordeling og verdiskaping.
- En annen ting er verdifordelinga på sokkelen, Oljeselskapene kan ikke bygge ut før det har 12 -14 prosent fortjeneste, mens leverandørene opererer innenfor 1 - 4 prosent. Samtidig er alle aktørene avhengige av hverandre for å skape verdier i næringen. Derfor er det alvorlig at kontraktsregimet er bygd opp slik at leverandører - og underleverandører - tynes mest mulig - med de konsekvenser dette har for forsvarlig virksomhet og god HMS.

- HMS må være en kontinuerlig prosess for å få forbedringer, noe som forutsetter stabilitet og langsiktighet. Kampanjevedlikehold er en annen utfordring hvor mange samler arbeidet i klynger hvor du får økt samsoving, mer bruk av nattskift og skytling. Du får ingen kontinuitet i HMS-arbeidet - det hele blir preget av av/på-ordninger, fastslår Hopland.

Nattarbeid på agendaen i Sikkerhetsforum
- Du har vært med på ditt første møte i Sikkerhetsforum - hva sier du nå?

- Jeg hadde vel tenkt meg å sitte og lytte og lære, finne "tonen" i forumet. Men med kjemisk helserisiko, arbeidstid og vedlikeholdsstrategi på agendaen - så måtte jeg kaste meg uti det.

- Siden dette var mitt første møte, var jeg selvsagt spent på forhånd både når det gjelder agendaen og om jeg ville bli hørt eller ikke. Det var derfor veldig godt å oppleve at jeg ikke bare kom til orde, men at jeg faktisk ble hørt.

- For meg var det befriende å høre Magne Ognedal, direktør i Ptil og leder av Sikkerhetsforum, slå fast at nattarbeid skal begrenses til høyst nødvendig. Som jeg også uttalte på Fellesforbundets hjemmeside etter møtet, så er Fellesforbundet svært fornøyd med at Ptil dermed overprøver OLF sitt forsøk på å utvide mulighetene for bruk av nattarbeid.

- Jeg opplevde dette som en veldig viktig arena hvor alle partene får møte tilsynsmyndigheten ved direktøren sjøl, som jeg opplevde som åpen og inviterende, sier han.

Helhet og sammenheng
- Engasjementet ditt er tydelig, men hva er drivkraften?

- Å oppnå noe! Det å ha sett problemer på arbeidsplassene og bidra til at disse får en løsning - det er en utrolig tilfredsstillelse. Jeg kjenner denne næringen etter 25 år, understreker han og fortsetter: Ellers er jeg vokst opp i en familie med sterk tilknytning til industrivirksomhet - hvor fagforeningsarbeid og vernearbeid ofte var diskusjonstema siden jeg hadde både en far og bror som var engasjerte i forskjellige verv.

- Jeg begynte å reise rundt som sveiser i '84, og jobbet på Kårstøanlegget, på Heimdal, Ula, var på Ekofisk under oppjekkinga og på Osebergfeltet, samt mange andre steder. Etter ti år som sveiser i HMV, gikk jeg over til Kværner Installasjon hvor jeg ble klubbleder i '98, ble videre gjenvalgt også etter fusjonen med AOP når vi ble til AKOP i 2002 og satt således som klubbleder frem til jeg begynte i ny jobb i forhandlingsavdelingen i Fellesforbundet i mai 2007.

- I tillegg var jeg leder av Fellesforbundets Petroleumsforum fra 2000 til 2007, det er et forum for tillitsvalgte i reisebransjen hvor ca 35 klubber med totalt ca 4700 medlemmer er med.

Kultur og nettverk
- Det å være ombud og tillitsvalgt har blitt en profesjon for deg?

- Det har blitt mange ulike oppgaver og utfordringer som verneombud og tillitsvalgt. For meg har det betydd mye som tillitsvalgt at jeg forstår kulturen, språket og virkeligheten til dem jeg representerer. Jeg kan mye om det å leve et brakkeliv og å gå en dårlig 12-9-ordning. Det å kjenne folkene og ha kontakt med miljøene, er en forutsetning for å bli tatt på alvor. Jeg husker da jeg var LO-koordinator på 2/4-J på Ekofisk med 90 ulike firma på feltet. Det var min jobb å organisere møter og koordinere prosesser. Jeg lærte mye om nettverksbygging da som jeg har tatt med meg på veien videre.

- Som Fellesforbundets representant i Samarbeid for Sikkerhet (SfS) de siste 3 årene har jeg sett hvor viktig det er at erfaringer fra våre medlemmer, som forflytter seg fra felt til felt og innretning til innretning, blir tatt med i drøftinger og beslutninger for bedre HMS. De ser både de gode og dårlige HMS tiltakene som settes i verk rundt om på de forskjellige driftstedene.

- Hvordan klarer du å opprettholde kontakten med medlemmene etter hvert som tida går?

- Det er en kunst å ikke la det bli en avstand mellom deg og medlemmene. Sjøl er jeg helt avhengig av innspill til alle de fora jeg representerer forbundet. Mange av disse innspilla kommer gjennom Fellesforbundets Petroleumsforum.

Naturgrunnlag og industri
- Du kommer fra Tysvær på Haugalandet og er bosatt i Førresfjorden, hva har dette betydd for deg?

- For meg har naturen med fiske og friluftsliv vært selve "livet"; den optimale opplevelsen er å rusle med fiskestanga etter sjøauren en sen kveld eller en tidlig morgen. Et av de flotteste stedene er svabergene på østsida av Kårstøanlegget.

- Ser du en konflikt mellom industrianlegg og den vakre naturen langs kysten vår?

- Vel, vi skal jo leve av naturressursene våre, og det er fisken og olja som har skapt grunnlaget for den utrolige velstanden vi har i dag, med god miljøtenking i industrien er ikke dette noe problem. Personlig er jeg mer urolig for vindmøllene som nå settes opp langs kysten. De har en negativ innvirkning rent visuelt både på natur- og kulturlandskapet, samt at de lager støy og bevegelse som påvirker fugle- og dyreliv.

- Eg er sikker på at dersom nokon ville setta opp femti vindmøller på Tjøme - så ville heile Norge ha protestert høglydt - avslutter han.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no