Gå til hovedinnhold

Mangler med manuelle løfteklaver

Under granskingen av en alvorlig hendelse på den flyttbare boreinnretningen West Epsilon hvor et 30" foringsrør falt ned på borehytta, avdekket vi blant annet at den typen manuell løfteklave (elevator) som ble brukt ikke møter regelverkets krav. I et likelydende brev datert 21.12.2007 har vi informert næringen om dette forhold.


Konstruksjonen av den aktuelle løfteklaven møter ikke grunnleggende prinsipper for integrering av sikkerhet. Det var ingen sikkerhetsanordning som sikret og verifiserte for bruker at løfteklaven var skikkelig lukket og låst før løfting.

Tilsvarende utstyr med lignende mangler fra andre leverandører og produsenter kan være i bruk på norsk sokkel.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Sigurd Førsund

Henvendelser fra media:
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.noole-johan.faret@ptil.no