Gå til hovedinnhold

Norsk Hydro borer kaksinjeksjonsbrønn på Fram

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bideford Dolphin til boring av en kaksinjeksjonsbrønn på Fram Øst feltet.


Bideford Dolphin (kilde: HMAs nettsted)Hydro fikk i juli 2005 vårt samtykke til bruk av Bideford Dolphin til produksjonsboring på Fram (lenke).

Hydro har i brev av 9.1.2007 informert oss om at selskapet har behov for endring av de tidligere planlagte aktivitetene.

Hydro ønsker å utvide feltutbyggingen med å bore en kaksinjeksjonsbrønn* på en frittstående brønnramme** på Fram Øst. Dette består i at en enkeltbrønnramme plasseres like ved produksjonsbrønnrammen B-1. Den tidligere løsningen med injeksjon i ringrommet på eksisterende produksjonsbrønner blir nå erstattet med en dedikert kaksinjeksjonsbrønn.

*Kaks (borekaks)
Utboret knust steinmasse (sedimentmasse) som fjernes fra borehullet etterhvert som brønnen bores. Borekaksen transporteres ut av borehullet med borevæsken (boreslammet).

**Brønnramme
En brønnramme er en bærende stålstruktur som står på havbunnen og blir benyttet som fundament for foringsrør, brønnhode, ventiltre, manifold, choke etc for havbunnsbrønner (subsea). Brønnrammen har beskyttelsestruktur mot eventuelt tråling og fallende gjenstander. En brønnramme kan være laget for en eller flere brønner (brønnslisser).

På grunnlag av informasjonen som framkommer i selskapets brev av 9.1. samt informasjon i opprinnelig samtykkesøknad har vi gitt Hydro samtykke til bruk av Bideford Dolphin til å installere denne tredje brønnrammen og bore en dedikert kaksinjeksjonsbrønn.

Location of the Fram East template (source: Hydro)

Lokasjon Fram Øst (kilde: Hydro)

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss