Gå til hovedinnhold

Ny bunnramme på Norne tas i bruk

Statoil ASA har fått samtykke til å ta i bruk ny bunnramme på Nornefeltet. I første omgang vil den nye bunnrammen bli utviklet for to produksjonsbrønner som vil øke utvinningen fra Norne.


lokasjonskart NorneNorne er et olje- og gassproduserende felt som ligger i Norskehavet om lag 80 kilometer nord for Heidrun.

Feltet er utbygd med en flytende innretning (produksjons- og lagerskip, FPSO), tre produksjonsrammer, en vanninjeksjonsramme og en kombinert gass/vanninjeksjonsramme, alle med fire brønnslisser.

Alle brønnslisser på nåværende bunnrammer er i bruk enten til produksjon eller injeksjon.

Ifølge Statoil vil den nye rammen (K-rammen) akselerere produksjonen og øke utvinningen fra Nornefeltet fra 56% til 57%. Rammen har muligheter for installering av en ny produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn i framtiden.

illustrasjon (kilde: Statoil)K-rammen er installert om lag 120 meter fra eksisterende rammer B, C og D.

Den vil bli knyttet opp med fleksible produksjonsrør mot ramme B og D, se illustrasjon.

Prosesseringsanlegget på Norne FPSO vil bli oppgradert og modifisert og vil bli benyttet for prosessering av oljen og produksjon av vann for injeksjon.

Norne tilhører utvinningstillatelse 128 med Statoil ASA som operatør. Øvrige rettighetshavere er Eni Norge AS, Norsk Hydro Produksjon a.s og Petoro AS.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss