Gå til hovedinnhold

Ny forkjemper for mer sjømannskunnskap i olja

- Vi har en uholdbar situasjon når en plattform under forflytning eller i drift ikke har kyndige folk med maritim utdanning om bord, sier et av Sikkerhetsforums ferskeste medlemmer, Bjørn Richard Gutterud.


Lenker:

Bjørn Richard Gutterud kom inn i Sikkerhetsforum etter Pål Nilsen sensommeren 2006, som representant for De Samarbeidende Organisasjoner (DSO). DSO organiserer maritimt personell i petroleumsvirksomheten.

- Jeg har forventninger til at det må komme noen resultater ut av arbeidet i Sikkerhetsforum som også er matnyttige og relevante for dem som har sitt arbeid i industrien. Selv vil jeg bidra med min bakgrunn og kompetanse både fra offshore- og maritim virksomhet, og bruke det omfattende nettverket som DSO representerer.

Har du spesielle saker du brenner for?
- Vi har en uholdbar situasjon når en plattform under forflytning eller i drift, ikke har kyndige folk med maritim utdanning og sertifikater om bord. Dette er forhold som er underlagt internasjonal regulering gjennom IMO, som stiller krav til maritim kompetanse under forflytning. Vi har en situasjon der Sjøfartsdirektoratet stiller klare krav gjennom egne forskrifter, mens en ikke har tilsvarende krav til utenlandske plattformer.

- Ellers er tretthet eller "fatigue", spesielt på supplybåter, fortsatt en stor utfordring i industrien. Her ser vi at krav til hviletid stadig brytes og at sikkerheten utfordres. Vi har båter nær plattformer i operasjon - og folk som går opptil ett døgn i strekk uten hviletid.

Hva er bakgrunnen din for å representere DSO i Sikkerhetsforum?
- Jeg begynte i skipsfart hvor jeg var innom flere fartøystyper som maskinist før jeg gikk til "olja" og boreplattformer. Jeg har jobbet både i Mobil og i Shell. I Shell begynte jeg i marineavdelingen og fortsatte som leder for kystmarked og kom seinere inn i personalavdelingen. Oppgavene har vært mange og sammensatte. En tid var jeg en av tre med ansvar for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet på Draugenplattformen. Jeg har også arbeidet i flyavdelingen i Norske Shell som leder for flymarkedet i Norge og Sverige. Jeg har hatt det utrolig spennende, men etter hvert ble det for mye reising, og pendlingen var slitsom.

Og så ble du byråkrat?
- Ja, i 1999 ble jeg tilsatt som senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet (Sdir) med ansvar for blant annet sikkerhetsopplæring og maskinistopplæringen. Det var spennende og utfordrende å få muligheter til å påvirke gjennom regelverksutvikling og internasjonalt samarbeid i regi av IMO og EU. Flyttingen av Sdir til Haugesund gjorde at jeg så meg om etter noe annet å drive på med, og var heldig som fikk jobb som rådgiver innen sjøsikkerhet i Det norske maskinistforbund. Tross alt har jeg min familie og nettverk i Oslo og flytting var derfor ikke aktuelt for meg.

- Jeg har på mange måter gått alle gradene når jeg nå skal bruke tida til å fronte arbeidstakernes interesser og i dag ofte må sloss mot Sjøfartsdirektoratet. Det internasjonale engasjementet er imidlertid fortsatt til stede, og jeg stortrives med oppgaver i forbindelse med ILO (International Labour Organisation) og internasjonal harmonisering gjennom IMO-arbeid. Jeg var blant annet tre uker i Geneve i februar i år hvor vi avsluttet arbeidet med en felles ny konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår.

Hva er DSO sine kampsaker på HMS-området i dag?
- Det er ikke få saker, men for meg blir det viktigste å gi råd i sjøsikkerhetssaker og bemanningssaker. Videre blir det å jobbe for kompetanseheving og utdanning for maritimt personell og selvsagt med hviletidsbestemmelser og vaktforhold for å unngå utbrenthet og utstøting.

- Kontakten med medlemmene på individnivå dreier seg også oftest om sertifikater, utdanning, bemanningsproblematikk og ikke minst tolkning av tariffavtaler når det er uenighet med rederiet. Det samme gjelder miljøproblematikken - hvor industrien etter hvert har innsett at de må utvikle robuste strategier dersom de ønsker å bygge et troverdig omdømme og for å lykkes økonomisk. Det er viktig å sette strenge krav til oljeindustrien når det gjelder miljøspørsmål, og ikke minst de stoffene som kan være helsefarlige. Heldigvis er den tida forbi da store oljeselskaper kunne jobbe med HMS-krav på norsk sokkel, samtidig som de var miljøsyndere i utviklingsland.

- Ellers er jeg først og fremst en representant for DSO sine medlemmer. Gjennom et godt nettverk mot disse og innad i organisasjonen, får jeg tilbakemeldinger på hva som skal være våre viktigste saker når det gjelder HMS i petroleumsvirksomheten.

- Jeg har også positive forventninger til et samarbeid med motiverte og kunnskapsrike representanter i Sikkerhetsforum under ledelse av Petroleumstilsynets direktør, Magne Ognedal. Jeg vil prøve å være både lyttende og ydmyk inntil jeg har etablert et tillitsforhold og en plattform som gjør at jeg vil bli hørt.

Blir det bare jobb - eller også tid til et liv ved siden av?
Bevares, jeg har familie i Oslo, både kone og en datter med familie. Med to barnebarn, trening to-tre ganger i uka og stor glede av å lese, så har jeg et meningsfylt liv også utenfor arbeidsplassen. Jeg er avisoman og en elsker av de gamle klassikerne - så jeg regner meg som ganske oppdatert både når det gjelder den helt nære - og den fjerne - historien.

Petroleumstilsynets kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
E-post: angela.ebbesen@ptil.no