Gå til hovedinnhold

Nytt kurs om SUT-ordningen

RVK (Regelverkskompetanse for petroleumsindustrien) arrangerer 7. desember kurs i praktisering av ordningen med samsvarsuttalelse (SUT). Petroleumstilsynet har vært med i utarbeidelsen av kursprogrammet og deltar med foreleser.


HMS-regelverket for norsk sokkel er utviklet gjennom et unikt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Opplæringsprosjektet RVK viderefører dette prinsippet og bidrar til økt kunnskap om - og bevissthet rundt regelverket som omhandler helse, miljø og sikkerhet. RVK tilbyr både grunnkurs i HMS-regelverket og tematiske fordypningskurs.

Første SUT-kurs ble gjennomført 13. juni i år som en pilot med innbudte deltakere. Det første ordinære kurset ble gjennomført 28. september med god deltakelse. Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne har også vært positive.

SUT-kurset skal bidra til å gi næringen en felles forståelse av ansvar, rollefordeling og arbeidstakermedvirkning ved praktisering av ordningen med samsvarsuttalelse. Målgrupper er ansatte som er involvert i utarbeidelse, saksbehandling og vedlikehold/oppfølging av ordningen med samsvarsuttalelse (SUT), samt de som har et påseansvar i forbindelse med samtykke til bruk av innretning.

RVK vil også arrangere SUT-kurs på engelsk 6. februar 2007.