Gå til hovedinnhold

Nytt møte i e-driftsforum

4. april avholdes nytt møte i e-driftsforum. Blant HMS-relaterte temaer som vil bli tatt opp er konsekvenser av omfattende innføring av e-drift for sysselsetting og arbeidstakere i Norge, og konsekvenser for krav til kompetanse.


E-driftforum består av representanter for oljeselskap, leverandører, fagforeninger, myndigheter og forskningsinstitusjoner, og målet er å dele kunnskap og erfaring ved innføring av e-drift og diskutere muligheter og utfordringer.

Tilsynsdirektør Finn Carlsen er Petroleumstilsynets representant i styringsgruppen for e-driftforum.

Oljedirektoratet, som innehar sekretariatet i styringsgruppen, har invitert representanter fra oljeselskap, leverandører, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og myndigheter til møtet 4. april i Stavanger.

Lenker:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 51 87 67 59