Gå til hovedinnhold

Oppfølging av Ptils prosjekt "utvikling i risikonivå"

Som en del av Petroleumstilsynets (Ptil) oppfølging av industriens reduksjonsmål relatert til hydrokarbonlekkasjer har vi gjennomført statusmøter med industrien. Vi ønsker å videreføre disse møtene for å følge opp industriens nye reduksjonsmål.


Vi har derfor med et likelydende brev invitert til et nytt statusmøte den 19.12.2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss