Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Statoil og ESS Offshore - arbeidsmiljø og renhold innen forpleining på Statfjord C

I perioden juni - august 2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) tilsyn med Statoil og ESS Offshores (ESS) forpleiningstjeneste for Statoil, med verifikasjon på Statfjord C (SFC). Tilsynet var rettet mot ESS sin styring av arbeidsmiljø og renhold. Begge selskapene har nå fått pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet var særlig knyttet til tilrettelegging av arbeid og nærværsarbeid*, medvirkning i endringsprosesser, opplæring samt renholdsrutiner, hygiene og smittevern. Dette tilsynet var også rettet mot grensesnittet mellom Statoil og ESS Offshore, og Statoils påseansvar. Tilsynet ble gjennomført ved møter og intervjuer i Stavanger og på SFC, samt befaring i forpleiningens arbeidsområder.

*Nærværsarbeid omfatter tiltak bedriften iverksetter for at de ansatte skal komme tilbake i arbeid ved sykefravær.

Vi identifiserte følgende avvik i tilsynet:

 • Mangelfull styring av arbeidsmiljø.

 • Mangelfull styring av renhold og hygiene.

 • Mangelfull ivaretakelse av hygienisk forsvarlig standard.

 • Manglende vurdering av arbeidsbelastning.

 • Manglende kartlegging av fysisk arbeidsmiljø.

 • Mangelfull opplæring.

 • Mangelfull oppfølging fra operatør.

  Lenke:Tilsynsrapport og varsel om pålegg

  Påleggene ble gitt til Statoil og ESS 20.12.2006.

  Lenke:Brevet med påleggene

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Ole-Johan Faret, pressekontakt
  E-post:
  ole-johan.faret@ptil.no
  Telefon: 41 68 35 46