Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Transoceans vedlikeholdsstyringssystem

Petroleumstilsynet har gitt boreentreprenør Transocean Offshore pålegg om å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan som sikrer at det utføres nødvendig vedlikehold på alle innretninger under Transoceans ansvarsområde i Norge.


Bakgrunnen for pålegget er en tilsynsaktivitet rettet mot Transoceans vedlikeholdssystemer. Under tilsynet ble det avdekket at verken klassifisering av systemer og utstyr eller analyser i forbindelse med styring av vedlikehold er i henhold til regelverkskravene.

Transocean pålegges derfor å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet på alle innretninger. I tillegg pålegges Transocean å gjennomgå og oppdatere interne prosesser for avviksbehandling.

Tilsynsrapporten som danner grunnlag for pålegget vil om kort tid bli oversendt Transocean.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Tlf: 51 87 67 59