Gå til hovedinnhold

Pålegg ifm. boreaktivitet i Barentshavet

Petroleumstilsynet har i forbindelse med Eirik Raudes boreaktivitet i Barentshavet registrert to tilfeller av teknisk svikt med påfølgende utilsiktet utslipp. 17. februar ga vi Ocean Rig pålegg om å gjennomgå kvaliteten til alle nødvendige barrierer før operasjon kan starte opp igjen, for å sikre at forsvarlig drift kan ivaretas.


Norsk Hydro pålegges å påse at Ocean Rig, som eier og opererer Eirik Raude, har foretatt ovennevnte gjennomgang før operasjon starter opp igjen.

8. februar slapp innretningen ut seks kubikkmeter vannbasert BOP-væske (vannbasert væske for operasjon av ventiler). 16. februar lakk fire kubikkmeter vannbasert boreslam ut til sjø etter at kobling på lufttilførsel til pakningselement på teleskopleddet på stigerøret ble ødelagt.

- Utslippene vurderes ikke isolert sett som miljøskadelige, men myndighetene ser likevel alvorlig på hendelsene. Vi anser det som viktig og nødvendig å bidra til at forutsetningene for aktiviteten i Barentshavet blir ivaretatt - herunder å unngå utilsiktet utslipp til sjø eller andre uønskede hendelser, sier Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Telefon: 970 54064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no