Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø i selskapet

I perioden 26.9.-16.12.2005 førte vi tilsyn med styring av arbeidsmiljø i Statoil. Våre funn under tilsynet førte til varsel om pålegg og vi har nå gitt pålegg til selskapet.


På bakgrunn av Statoils svar på varselet og møtet avholdt med selskapet 21.3.2006, er ordlyden og regelverksreferanser i pålegg presisert i forhold til ordlyden i varselet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 970 54 064