Gå til hovedinnhold

Pålegg til Weatherford etter hendelse på West Epsilon

14. september 2007 falt et 30" foringsrør med en vekt på 8,5 tonn ned på borehytta på den flyttbare innretningen West Epsilon. Etter vår gransking av hendelsen fikk Weatherford Norge AS (Weatherford) varsel om pålegg. 20.12.2007 har vi gitt pålegg.


Den direkte årsaken til ulykken var at løfteklaven ikke var skikkelig lukket og låst da foringsrøret ble løftet. Løfteklaven var innleid midlertidig utstyr levert av Weatherford.

Lenke:
Gransking av hendelse på West Epsilon med varsel om pålegg

20.12.2007 har vi gitt Weatherford følgende pålegg:

Med hjemmel i innretningsforskriften § 9 om utforming av innretninger og aktivitetsforskriften § 18 om oppstart og drift av innretninger, pålegges Weatherford Norge AS

  • å sikre at denne typen løfteklaver oppfyller krav i regelverket slik at muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses, jf. rapportens kapittel 5.1.2,

  • å sørge for at det utarbeides tilfredsstillende bruksanvisninger for disse løfteklavene
    og at bruksanvisningene blir tilgjengelig ved bruk, jf. rapportens kapittel 5.1.3.
     

Pålegget omfatter alle løfteklaver som selskapet har for utleie.

Frist for å presentere en endelig tidsfestet plan for gjennomføring av pålegget settes til 18.2.2008.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Det varslede pålegget om iverksettelse av kompenserende tiltak, og punkt 2 av varselet anser vi som etterkommet.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46