Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet følger opp påstander om sosial dumping på Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) har kontaktet Hydro som anleggseier på Ormen Lange-anlegget på Nyhamna etter at det i morges kom frem påstander i media om uverdige arbeidsforhold for polske arbeidstakere. Hydro bekrefter at selskapet tar disse påstandene meget alvorlig og at de vil sette alle krefter inn for å avdekke fakta og rydde opp.


Ptil prioriterer området arbeidsinnvandring/sosial dumping høyt, og har blant annet gjennomført flere tilsyn i 2006 knyttet til arbeidstid og utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Ved ett av tilsynene var vi ved hjelp av tolk i direkte kontakt med utenlandske arbeidstakere i oppdrag på landanlegg.

Tilsynsaktivitetene som er gjennomført så langt har avdekket noen mindre uregelmessigheter, men ingen funn har vært så grove som påstandene i dagens medieoppslag.

Vi vil fortløpende vurdere aktiviteter/tiltak hvis nye fakta knyttet til sosial dumping blir avdekket.

Fakta om Ptils rolle og ansvar ift. landanlegg og arbeidsinnvandring

Petroleumstilsynets myndighetsområde omfatter tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya, Nyhamna, Slagentangen og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.

1. desember 2004 ble ansvarsområdet utvidet til også å gjelde allmenngjøring av tariffavtaler på enkelte petroleumsanlegg på land. Allmenngjøringslovens formål er å forhindre at utenlandske arbeidstakere tilbys lønns- og arbeidsvilkår som påviselig er dårligere enn det som følger av norske tariffavtaler. Oppgaven til Ptil er å se til at arbeidsinnvandrere får samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere i Norge, og bidra til at lover og regelverk for arbeidsinnvandring blir effektivt overholdt.