Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gir klarsignal for Eirik Raude

Ptil anser pålegget til Ocean Rig og Norsk Hydro som innfridd.


Ocean Rig ble torsdag 17. februar pålagt å gjennomgå kvaliteten til alle nødvendige barrierer før operasjonen kunne starte igjen, mens Norsk Hydro fikk pålegg om å påse at denne gjennomgangen ble forsvarlig utført.

Basert på møtevirksomhet og dokumentasjon vi har mottatt fra Ocean Rig og Norsk Hydro har Ptil konkludert med at pålegget er innfridd og at leteboringen kan gjenopptas.

Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064