Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet og Minerals Management Service viderefører samarbeidet for bedre sikkerhet og miljø

Petroleumstilsynet og Minerals Mangagement Service (MMS), som har ansvar for tilsynet med olje og gassvirksomheten på USAs ytre kontinentalsokkel, undertegnet 6. mai en avtale om å videreføre sitt lange samarbeid for å bidra til sikrere og mer miljøvennlig industrivirksomhet.


Direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal og
direktør i Minerals Mangagement Service (MMS),
Johnnie Burton, har akkurat undertegnet en avtale
om å videreføre samarbeidet for å bidra til sikrere
og mer miljøvennlig industrivirksomhet. Til venstre
avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjons-
departementet, Marianne Stein.
(Foto: James Bennett, MMS)
Ved undertegnelsen sa direktør for MMS, Johnnie Burton at internasjonalt er Norge kjent for å være ledende innen styring av petroleumsvirksomheten, og har også utmerket seg ved å være proaktive i helse- miljø- og sikkerhetsspørsmål.

- I samarbeid med Petroleumstilsynet ser vi frem til å videreføre samarbeidet for å gjøre olje- og gassindustrien enda sikrere og mer miljøvennlig, sa Burton.

Avtalen innebærer blant annet at MMS og Petroleumstilsynet vil ha jevnlig kontakt og møter for å utveksle erfaringer, ideer, utfordringer og teknologiske løsninger, og for å identifisere områder innen offshore olje og gassaktiviteter hvor de to myndigheter har felles interesser.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Spesialrådgiver Odd Bjerre Finnestad