Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet på land - likelydende brev om midlertidig forskrift

Petroleumstilsynet skal fra 1. januar 2004, ha myndighetsansvaret for tilsynet med teknisk og operasjonell sikkerhet og beredskap, samt arbeidsmiljøet for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Petroleumstilsynet skal videre ha det samme myndighetsansvaret for virksomheten på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen.


19. desember 2003 ble "Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø på enkelte landanlegg og tilknyttede rørledningssystemer" fastsatt.

Forskriften, som vil tre i kraft 1. januar 2004, gir det nødvendige grunnlaget for Petroleumstilsynets virksomhet overfor petroleumsanleggene på land. Den midlertidige forskriften skal også være brobygger mellom regelverkene som i dag gjelder for petroleumsvirksomheten på sokkelen og på landanleggene

22. desember ble det sendt et likelydende brev for å informere om den nye midlertidige forskriften som nå er vedtatt.

  • Lenke til det likelydende brevet (pdf--format)
  • Lenke til den midlertidige forskriften i Lovdata