Gå til hovedinnhold

Potensielt farlig forhold identifisert i forbindelse med visundgranskingen

Etter den store gasslekkasjen på Visund 19. januar 2006 er det påvist et potensielt farlig forhold i forbindelse med utløpsarrangementet i væskeutskilleren (KO drum) for fakkel. Petroleumstilsynet har sendt et likelydende brev til næringen for å informere om funnene og for å få tilbakemelding på om liknende farlige forhold kan forekomme på andre innretninger og anlegg i drift.


Den pågående granskingen av hendelsen på Visund er ikke ferdigstilt, men hovedtrekkene i hendelsesforløpet er klarlagt i tilstrekkelig grad til å kunne identifisere et potensielt farlig forhold i tilknytning til fakkeldunken. (se nærmere beskrivelse i brevet).

Vi kjenner ikke til at det har vært en liknende hendelse i tilknytning til fakkelsystemer for trykkavlastning fra prosessanlegg, og vil blant annet gjennom dette brevet forsikre oss om at relevant kunnskap fra Visund-granskingen på et tidligst mulig tidspunkt tilflyter resten av næringen.

Vi har bedt operatører med innretninger og anlegg i drift undersøke om det påpekte farlige forholdet kan forekomme på sine innretninger og anlegg, og ber om tilbakemelding innen 3.2.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
pressekontakt
Telefon: 40 22 42 17
E-post: ole-johan.faret@ptil.no