Gå til hovedinnhold

Ptil gransker brønnhendelse

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av brønnhendelse på Ekofiskfeltet etter svikt i opphengsarrangement for fôringsrør i brønn på 2/4 C.


Utstyrssvikten innebærer materielle skader i brønnen, og den er nå stengt inn med væske og plugg i brønnløpet.

Ptil vil evaluere hendelsesforløp, potensielle konsekvenser av- og bakenforliggende årsaker til svikten. Saken vil også sees i sammenheng med liknende hendelse i brønn 2/4 W i 2003.

Totalt har 24 brønner på Ekofiskfeltet samme type brønnhode, hvorav 17 er aktive som injeksjons- eller produksjonsbrønner.

Ptil mener svikten illustrerer nødvendigheten av å ha god kontroll med tilstand og driftsbetingelser for brønner på norsk sokkel.

ConocoPhillips har nedsatt en egen granskingsgruppe, og Ptil er i løpende dialog med operatøren.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064