Gå til hovedinnhold

Ptil gransker dødsulykke på Saipem 7000

Petroleumstilsynet har iverksatt gransking av en dødsulykke på løfteinnretningen Saipem 7000 søndag 12. august. En person falt over bord og omkom under en løfteoperasjon for Statoil på tordisfeltet.


Saipem 7000 var i ferd med å løfte på plass havbunnsseparator på tordisfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen da det ble observert at en person falt i sjøen.

SAR-helikopter fra Statfjord B og tre beredskapsfartøyer ankom stedet og deltok i søket. Etter vel halvannen time ble personen lokalisert på havbunnen på rundt 200 meters dyp av Saipems egen ROV. Personen ble deretter tatt om bord på Saipem.

Mandag formiddag reiste to personer fra Petroleumstilsynets til Saipem 7000 for å granske hendelsen. Målet med Petroleumstilsynets gransking er å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som vil bli publisert på Pils nettsted.

Petroleumstilsynet gjennomfører en selvstendig gransking. I tillegg har politiet bedt om bistand i deres etterforskning.

Sist det var en dødsulykke relatert til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel var i 2002.

Kontaktperson i Ptil:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no