Gå til hovedinnhold

Ptil gransker løftehendelse på Scarabeo 5

Petroleumstilsynet har iverksatt gransking av en hendelse som inntraff 11. mai på boreinnretningen Scarabeo 5. Ved en løfteoperasjon på boredekk ble en person skadd i skulderen.


Hendelsen inntraff i forbindelse med innløfting av en ny sylinder på boredekk. Personen ble skadd i skulderen under løfteoperasjonen, og fraktet med SAR-helikopter til Kristiansund sykehus. Potensialet i hendelsen er uavklart.

Målet med Petroleumstilsynets gransking er å klarlegge hendelsens omfang og forløp og beskrive faktiske og potensiell konsekvens for menneske og materiell.

Granskingsgruppen skal også avklare utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelsen. Granskingen vil resultere i en rapport som vil bli publisert på Pils nettsted.

Petroleumstilsynet gjennomfører en selvstendig gransking . I tillegg har politiet i Kristiansund bedt om bistand i deres etterforskning.

Scarabeo 5 er eid av Saipem, og hendelsen inntraff under boring for Statoil på Kristinfeltet i Norskehavet.

Kontaktperson i Ptil:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no