Gå til hovedinnhold

Ptil har gransket løftehendelsen på Scarabeo 5

Under installasjon av en hydraulisk løftesylinder på catwalk maskin på boreinnretningen Scarabeo 5, ble en person alvorlig skadet i skulderen. I perioden 13.5.-15.5.2007 gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) en gransking av hendelsen på boreinnretningen lokalisert på Kristinfeltet hvor Statoil ASA er operatør. Vårt generelle inntrykk etter granskingen er at hendelsen skyldes blant annet mangelfull planlegging og mangelfull risikoforståelse.


I forbindelse med installasjon av en hydraulisk løftesylinder på catwalk maskin på boreinnretningen Scarabeo 5 11.5.2007, ble en person alvorlig skadet i skulderen og sendt med SAR helikopter til sykehuset i Kristiansund.

Hendelsen skjedde under montering av en 1300 kilo tung og 6 meter lang hydraulisk løftesylinder (heretter kalt sylinder), i forbindelse med utskiftning av en defekt sylinder. Monteringen ble utført ved hjelp av et midlertidig løftearrangement bestående av en kjettingtalje med tilhørende løfteredskap. Det var tre personer involvert i løfteoperasjonen på dette tidspunket.

Idet sylinderen kommer i posisjon over utsparingen, løsner fiberstroppen fra sylinderen som resulterer i at sylinderen faller om lag 2 meter. Om lag 2.8 meter over bunnen av sylinderen var det påsveiset en koblingsblokk, som stakk 20 cm ut fra sylinderen. Denne koblingsblokken traff den skadede i hjelmen og deretter i skulderen.

Det generelle inntrykket av granskingen er at løfteoperasjonen var preget av mangelfull planlegging og mangelfull risikoforståelse.

Påviste avvik:

  • Mangelfull tilrettelegging av arbeidet.

  • Mangelfull risikoidentifisering.

  • Mangelfull arbeidsledelse - roller og ansvar.

  • Person under hengende last.

  •  

For fremtidige utskiftninger av denne type sylindere ble vi informert om at det vil bli laget et eget klammer som skal monteres fast i sylindere, som løftestropp kan festes i.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Olaf Thuestad
Telefon: 51 87 63 96
E-post: olaf.thuestad@ptil.no