Gå til hovedinnhold

Ptil har iverksatt gransking i samarbeid med SFT og Kystverket

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av oljeutslippet fra Statfjord A. Granskingen gjennomføres i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket.


Ptils ansvarsområde omfatter tiltak for forebyggelse av skade på personell, miljø og økonomiske verdier - herunder tiltak for å hindre eller stanse akutt forurensning fra innretningen.

SFTs ansvarsområde omfatter tillatelser til virksomheter etter forurensningsloven, samt krav til beredskap for å hindre skade på ytre miljø.

Kystverkets ansvarsområde omfatter tilsyn med tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter utslippet.

Granskingsgruppen skal:

• klarlegge hendelsens omfang, forløp og potensial. Vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker, samt oppfølgingstiltak
• vurdere operasjonelle, tekniske og styringsmessige forhold knyttet til hendelsen.
• identifisere regelverksbrudd, anbefale videre oppfølging, og identifisere eventuelt behov for bruk av virkemidler.

Granskingen koordineres av Ptil.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064