Gå til hovedinnhold

Ptil holder trykk på arbeidstid, restitusjon og hvile

Petroleumstilsynet arbeider for å skaffe oversikt over tilgengelig og relevant forskning på arbeidstid - og hvilke kunnskapshull som eventuelt må tettes. Prøveskiftordningen på Melkøya og Nyhamna var et av temaene da Ptil inviterte til seminar om arbeidstidsordninger i utviking.


Har den nye 14/21-ordningen på de to landanleggene (12 timers arbeid i 14 sammenhengende dager for 21 dager fri) betydning for helse, miljø og sikkerhetsnivået? Og hvordan påvirker utvidet arbeidstid risiko for uønskede hendelser, skader og sykdom?

Ønsket
Etter vel to års prøvetid er nå den andre brukerevalueringen av 14/21-ordningen klar. Trond Haga fra IRIS presenterte resultatene. De viser at rotasjonsordningen er ønsket av både arbeidstakere og selskapene. Imidlertid ble det påpekt forbedringspunkter, og særlig i forhold til restitusjon og fritid i selve arbeidsperioden.

Det kommer også fram av evalueringen at enkelte arbeidstakere som jobber i telt blir utsatt for store belastninger.

Forsvarlighet
Petroleumstilsynet er særlig opptatt at arbeidstidsordninger må være forsvarlige. Vi jobber for tiden med å skaffe en oversikt over tilgjengelig og relevant forskning, samt områder med behov for ytterligere kunnskap innen arbeidstid, restitusjon og hvile.

Seminaret i Ptil 5.desember samlet 110 deltakere fra så vel operatører som hovedleverandører og underentreprenører. I tillegg deltok representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og relevante forskningsmiljø.

Ved spørsmål eller ønske om en kortversjon av brukerevalueringen: Kontakt asta.lorentsen@akerkvaerner.com.

Presentasjonene finner du i lenkeboksen.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Tlf 970 54 064
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no