Gå til hovedinnhold

Ptil og DSB arrangerer sikkerhetskonferanse for store industrivirksomheter

Store industrivirksomheter står overfor en rekke sikkerhetsutfordringer. For å bidra til en styrking og videreutvikling av samarbeid mellom myndigheter, virksomhetsledelse og tillitsvalgte inviterer Petroleumstilsynet (Ptil) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til sikkerhetskonferanse 5. - 6. september i Bergen.


Lenker:

Sikkerhetskonferansen er et forum hvor arbeidstakere og ledelse i spesielt inviterte bedrifter kommer sammen for å diskutere og utveksle erfaringer innen helse, miljø og sikkerhet.

Konferansen setter søkelys på virksomheter/ anlegg på land hvor hhv. Ptil og DSB er forvaltningsmyndighet. Målgruppene inkluderer blant andre virksomhetens leder, kontaktperson mot Ptil/DSB samt virksomhetens hovedtillitsvalgte for vernespørsmål (HVO).

Innlegg/debatter under konferansen vil blant annet omhandle

  • Trusselbildet i Norge
  • Kollegaprogrammet i Statoil-organisasjonen
  • Ledelsesengasjement i sikkerhetsarbeidet
  • Hvordan de ansatte kan motiveres i sikkerhetsarbeidet
  • Hva landanleggene kan lære av sokkelhendelser - bakenforliggende årsaker med referanse til Snorre og Visundhendelsen

Årets sikkerhetskonferanse - den tiende i rekken - inkluderer også en omvisning på Stureterminalen i Øygarden kommune.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Per Låhne, sjefingeniør
E-post: Per.Lahne@ptil.no